Fonduri EUROPENE

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cursuri de formare profesionala pentru mediul rural

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România  organizează gratuit, in perioada noiembrie 2014-martie 2015, cursuri de inițiere, calificare și recalificare pentru persoane din mediul rural. Cei care doresc să participe la astfel de cursuri şi îndeplinesc condiţiile de participare au şansa de a se recalifica în alte meserii.

Astfel, se ofera posibilitatea de formare sau inițiere pentru dezvoltarea competențelor TIC – 80 ore, dezvoltarea competențelor antreprenoriale – 80 de ore, limbi străine – 80 de ore, lucrător instalator în construcții – 360 de ore, manichuirist-pedicurist-frizer-coafor – 360 de ore, operator introducere și validare date – 720 de ore, confecționer articole îmbrăcăminte femei – 720 de ore. Diplomele eliberate absolventilor sunt emise de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei Nationale, data limita de inscriere fiind 31 decembrie 2014. Grupele vor fi organizate astfel:

  • Cursurile de nivel 1 (lucrător instalator în construcții și manichuirist-pedicurist-frizer-coafor) – 160 de persoane
  • Cursurile nivel 2 (operator introducere și validare date și confecționer articole îmbrăcăminte femei) – 80 de persoane
  • Cursurile de inițiere: 160 de persoane (TIC), 100 de persoane (limbi străine), 210 persoane (competențe antreprenoriale)

Persoanele care vor participa la cursurile organizate în cadrul proiectului COMPERUR vor primi subvenții în valoarea de 150 de lei pentru cursurile de inițiere, 800 de lei pentru cursurile de calificare-recalificare nivel 1 și 1500 de lei pentru cursurile de calificare-recalificare nivel 2.

cursuri formare 2

Cursurile de formare profesională organizate de CNIPMMR în cadrul proiectului COMPERUR-Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural se adresează persoanelor din mediul rural în special celor care se află în căutarea unui loc de muncă, șomerilor (șomeri tineri și șomeri de lungă durată), persoanelor inactive, persoanelor implicate în agricultura de subzistență.

Pentru a participa la cursurile de formare profesională, persoanele trebuie să aibă domiciliul/reședința în mediul rural din regiunile București-Ilfov, Centru, Sud-Vest, Nord-Est şi să prezinte următoarele documente: buletin de identitate și acte de studii (copii şi original).

Sursa: Departament Proiecte CNIPMMR